טוראי משה בנזימן ז"ל

משה בנזימן
הדלקת נר בן 25 בנפלו
בן הניה ובן-ציון
נולד בירושלים
בי"ז בטבת תרפ"ד, 25/12/1923
שרת בחיל הים
יחידה: מפקדת חיל הים
נפל בקרב
בי"א בתמוז תש"ח, 18/7/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: בית עפה
באזור השפלה הדרומית והנגב
מקום קבורה:

קורות חיים

בן בן-ציון והניה. נולד בי"ז בטבת תרפ"ד בירושלים, דור חמישי לר' יצחק מחאסלביץ, מתלמידי הגר"א שעלו ארצה בתרס"ט ויסדו את הישוב האשכנזי בירושלים, ונין ליוצרים ובונים בישוב הישן. למד ב"חדרים", בבית-הספר העממי החרדי של פרידמן, בבית-המדרש למורים מזרחי, והיה חבר פעיל ומדריך בתנועת הנוער "ברית החשמונאים", בה נרתם לכל משימה קשה ורבת-תלאות ושימש מופת לחבריו בנאמנותו לרעיון להלכה ולמעשה במסירותו למען שחרור המולדת. מהשירים ומהאמרות הקצרות ("שבבים") שבעזבונו הספרותי ניכר, שהיה גם מעמיק הגות בארחות חיי אנוש. המשיך את לימודיו בישיבות מרכז הרב בחברון ובו בזמן היה שומע חפשי בשיעורי מדעי היהדות באוניברסיטה. בתש"ד עבר לחיי עבודה והגנה בקבוצת טירת-צבי ונשא אשה, ומשנתאלמן אחרי כשנה נשא את אבלו וכאבו באומץ של איש-אמונה והוסיף למלא את חובתו לחיים כפרט וכבן האומה הדורשת עמל והקרבה מכל אחד מבניה. בקיץ תש"ז יצא להשתלם באוניברסיטה באמריקה (במקצוע כלכלה מדינית). את זמנו הפנוי מלימודיו הקדיש לארגון חוגים ללימוד עברית וליצירת אוירה עברית-לאומית מסביבו.

משהוכרז על מדינת ישראל וצבאות ערב תקפו אותה מכל עבר הרגיש כי מחובתו לבוא ולהשתתף בהגנת המולדת. ב-27.6.1948 הגיע לארץ באניה "מארין קארפ", ואם כי היתה אפשרות לנסוע ירושלימה לא נסע שמה להתראות עם הוריו ומשפחתו, רק חבילות-מזון שלח להם בעילום שם, ואת פגישתו עמהם דחה לאחר הנצחון. התגייס לחיל-הים ובעשרת הימים שבין הפוגה א' וב' נשלח עם יחידתו הימאית בתגבורת לפעולה היבשתית לפריצת הדרך אל הנגב. השתתף בגבורה והתמסרות בקרב בית-עפה ושם נספה בין יתר חבריו אור ליום 18.7.1948. בערב חג הסוכות תש"י נתגלו בסביבות בית-עפה גופות חבריו, וביניהן גופתו של משה. גופתו הועברה לירושלים לקברות בשייך-באדר ב' ביום ט"ז בתשרי תש"י (9.10.1949). ב-8.11.1951 הועברה להר-הרצל בירושלים.