רב"ט שלמה אוזן ז"ל

מזמור אבל לשלמה


שמעתי בשש - הדם כים גועש - הלב רוגש - על אבדן בחורים.
לא אאריך לדבר - בשבת אסור להצטער - הכאב גובר - כיצד יצאו המילים?
שלמה גדול בנינו - רב טוראי בחיילינו - נעלמת מעינינו - רך בשנים.
בכור יד ימין - עליך חשבתי אשען - ולכשאהיה זקן - תנהל עסקים.
נפלת על משמרתך - אין קרוב אצלך - סבלת לבדך - מות גיבורים.
למרות נקראת - מחיצת טהורים התעלית - ליבנו שבית - ואנו יגונים.
דמותך לעינינו - לא תסור מליבנו - תמיד בתוכנו - בחור כארזים.
במקום שמחות - יללות וצעקות - ובבתים וחצרות - קהל בוכים.
סבא, הורים, אחים וידידים - באבל משתתפים.
רעים אוהבים - רחוקים וקרובים - ללוותך באים - ולנחם אבלים.
מעיר ומכפר - איש לא נעדר - לכבודו היקר.
חיילים אמיצים - אל ירך לבבכם - השם עמכם - הוא ילחם לכם!
יודע נסתרות - יפסיק מלחמות - וישלח נחמות - להורים שכולים.
ה' אלוקינו - עזור לוחמינו - שבור אויבינו - ונחיה שקטים א-ל שדי - יאמר לצרותינו די - יחיש ביאת בן ישי - ותחית המתים!

הרב יוסף ישי
באר-שבע