רב"ט שלמה אוזן ז"ל

שיר לזכרו - סופי


שתיל רך וענוג היית
למולדת עצמך הקרבת
מותך הננו בתדהמה
הושארנו מגששים באפלה
ארורה האדמה ביום שספגה את דמך
ולא רעדה ולא בערה
זכרונך חרות בליבנו
נקמתך ינקמו בנינו

סופי