"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם
של הבנים והבנות, קצינים ולוחמים
אשר נפלו בעת שרותם בחיל הים
נזכור אותם לעד

הנופלים בחודש חשוון